Afvalwater zuiveren

Eenvoudige waterzuiveringssystemen worden aangeduid met de naam septic tanks. Hier wordt sanitair afvalwater afkomstig van douche, bad en toilet van hooguit één woning gezuiverd door middel van bezinking. Het materiaal dat bezinkt, is voor bacteriën een voedingsstof het deel dat overblijft dient eens in de zoveel tijd te worden verwijderd.

In principe gaat al het afvalwater in Nederland naar een rioolwaterzuiveringsinstallatie en zal daar gezuiverd worden. Wanneer er geen rioolaansluiting mogelijk is, in een buitengebied vanwege grote afstanden, zal de reiniging van het afvalwater moeten gebeuren door middel van een septic tank.

Legen en reinigen

Alle reststoffen hopen zich op in uw septic tank na een tijdje zal deze dus geleegd en gereinigd moeten worden. Dit is specialistisch werk en Ontstoppingsbedrijf van Riel zal dat graag voor u verzorgen.
We hebben het juiste materiaal en jarenlange ervaring waardoor we weten hoe te handelen bij het onderhoud van uw septic tank.
septic tanks reinigen

Interesse in onze diensten?

Mocht u interesse hebben in het laten reinigen van uw septic tank of een van onze andere diensten, neem dan contact op voor een afspraak. Ook wanneer u graag meer informatie wilt kunt u ons contacteren. Bellen kan op 0570 – 53 14 07 daarnaast kunt u het contactformulier op deze pagina invullen.